Zapytania Ofertowe

W związku z realizacjąprojektu pn. "Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu szansą wejścia Global Rent a Car S.A. na rynki zagraniczne" w ramach działania 6.1. Paszport do eksportu osi priorytetowej 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie baz danych dla firmy działającej w branży wynajmu samochodów osobowych.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie baz danych dla rynku: czeskiego, słowackiego, litewskiego, łotewskiego, estońskiego

zapraszamy do składania ofert

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań marketingowych rynku czeskiego i słowackiego.

zapraszamy do składania ofert

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań marketingowych rynku litewskiego, łotewskiego i estońskiego.

zapraszamy do składania ofert

Przedmiotem zamówienia jest organizacja misji gospodarczej do Łotwy związanej z targami Balttour 2015 odbywających się w dniach 06-08.02.2015r.

zapraszamy do składania ofert

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja misji gospodarczej do Czech związanej z targami Holiday World 2015 odbywających się w dniach 19-22.02.2015 r.

zapraszamy do składania ofert

Przedmiotem zamówienia jest organizacja misji gospodarczej do Estonii związanej z targami ITF Slovakiatour Bratislava 2015 odbywających się w dniach 29.01-01.02.2015r.

zapraszamy do składania ofert

Przedmiotem zamówienia jest organizacja misji gospodarczej do Estonii związanej z targami Tourest 2015 odbywających się w dniach 13-15.02.2015r.

zapraszamy do składania ofert

Przedmiotem zamówienia jest organizacja spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi podczas wyjazdu na Słowację w lipcu 2015 r.

zapraszamy do składania ofert

Przedmiotem zamówienia jest zakupem usług prawnych dotyczących wyszukiwania i doboru partnerów na rynku docelowym słowackim, litewskim, łotewskim, estońskim.

zapraszamy do składania ofert